X 网 站 导 航
网址二维码
点击或扫描二维码登录本站手机版
吉他八号
视频
Video
主题
Topic
琴谱
Tab
音乐
Music
教程
Book
常州
Guitar
吉他明星大师  吉他艺人名士
搜索
Classical Guitars.gpx.rar 449 卡农 古典吉他完美版 .gp4.rar 814 爱的罗曼司.gp4.rar 528 阿尔罕布拉宫的回忆.gp3.rar 701 carcassi卡尔卡西25首练习曲合集.rar 910 侯先生求谱 老贾修正版《樱花变奏曲》 820 老贾修正版 樱花主题变奏曲 685 Williams, Mason - Classical Gas (Solo Guitar).gp3.rar 585 Williams, Mason - Classical Gas (Guitar Solo).gp3.rar 515 Williams, Mason - Classical Gas (acoustic guitar).gp3.rar 1000 Williams, Mason - Classical Gas (3).gp3.rar 508 Williams, Mason - Classical Gas (2).gp3.rar 520 Williams, Mason - Classical Gas.gp3.rar 566 Southern Riverside Band - Classic Rock Melody.gp4.rar 437 Guitar Classique - Classical Guitar Exercise - Happy Tune.gp3.rar 407 Guitar Classique - Classical Guitar Exercise - Fingering.gp3.rar 433 Classic (The) - Etude in A minor.gp4.rar 340 Classic (The) - Cantate Domino.gp4.rar 327 Classic (The) - A Major Waltz.gp4.rar 316 Albinoni, Tomaso - Adagio in classic style.gp3.rar 339 Classical Gas.gp5.rar 348 classical gas uke.ptb.rar 481 Tommy Emmanuel - Classical Gas (Walk Don't Run) Interlude.ptb.rar 455 Tommy Emmanuel - Classical Gas.ptb.rar 518 Kreutzer Et乨e Nr9.gtp.rar 554 Syrinx - Piece for Psyche.gtp.rar 511 La Fille Aux Cheveux De Lin.gtp.rar 686 Cr俻uscule Sur La Pampa.gtp.rar 551 Study 2.gtp.rar 489 Menuett.gp4.rar 464 Allegretto (3).gtp.rar 537 Allegretto (2).gtp.rar 486 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp.rar 500 Prelude No1.gtp.rar 506 Praeludium VI Bwv851.gtp.rar 501 Air On A G String.gtp.rar 514 Malaguena De Baile.gtp.rar 516 Malaguena (2).gtp.rar 407 El Vito (2).gtp.rar 420 Tordion.gp4.rar 425 ValseFK.gp4.rar 502 Semper Dowland.gtp.rar 473 Romanzan.gp4.rar 472 Chanson Populaire.gtp.rar 409 Ack V剅meland.gtp.rar 426 Adagio.gp4.rar 407 Leyenda.gp4.rar 392 Wals.gp4.rar 447 Moderato.gp4.rar 405 Arpeggio Etude.gtp.rar 618 Malmsteen, Yngwie - Classical Exercise.gp4.rar 427 Classical Gas (2).rar 348 Heavy Metal Guitar School - Metal Riffs - Neoclassic Style.gp3 332 Heavy Metal Guitar School - Metal Riffs - Neoclassic Style.gp3.rar 310 Romance.gtp.rar 380 Andantino.gtp.rar 328 Zero (3).gtp.rar 364 Zero (3).gtp 343 Woman Dance.gtp.rar 351 Woman Dance.gtp 360 Winter Walkin'.gtp.rar 312 Winter Walkin'.gtp 301 Wedding March 2.gtp 314 We Wish You A Merry Christmas.gtp.rar 310 We Wish You A Merry Christmas.gtp 361 Waltz Of The West.gtp 332 Waltz, Op 124, No 4.gtp.rar 347 Wals.gtp.rar 337 Wals.gtp 355 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp.rar 340 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp 327 ValseFK.gtp.rar 349 ValseFK.gtp 306 Ungarischer Tanz No 4 (2).gtp.rar 459 Ungarischer Tanz No 4 (2).gtp 380 Ungarischer Tanz No 4.gtp.rar 334 Ungarischer Tanz No 4.gtp 398 Turkish Delight.gtp.rar 317 Turkish Delight.gtp 343 Tremolo sobre la Cuarta.gtp.rar 348 Tremolo sobre la Cuarta.gtp 319 Toreador.gtp.rar 365 Toreador.gtp 338 Tordion.gtp.rar 329 Tordion.gtp 328 Toccata E Fuga In E Minore.gtp.rar 379 Tocatta In A.gtp 350 Tirolienne.gtp 337 The Sick Tune.gtp.rar 325 The Rodrigo Guitar Concerto 2nd Movement.gtp.rar 328 The Rodrigo Guitar Concerto 2nd Movement.gtp 317 The Miniatures 3.gtp.rar 322 Tarleton Resurrectus.gtp.rar 329 Tangos.gtp.rar 303 Tangos.gtp 336 Suite de Bach.gtp.rar 324 Study In C Op 1 No 9.gtp.rar 317 Study In C Op 1 No 11.gtp.rar 327 Study In C Op 1 No 11.gtp 351 Sons de Carrilhoes.gtp.rar 375 Sonata.gtp.rar 298 Sonata.gtp 347 Sinfonia 40.gtp 315 Sergei s Little Rondo.gtp.rar 342 Sergei s Little Rondo.gtp 330 Semper Dowland.gtp.rar 305 Semper Dowland.gtp 368 Scherzino Mexicano (2).gtp.rar 342 Scherzino Mexicano (2).gtp 344 Sarabande Et Variations.gtp.rar 309 Sarabande (BWV 997).gtp.rar 351 Sarabande (BWV 997).gtp 426 Sarabande.gtp.rar 366 Saltarello.gtp.rar 348 Romanzan.gtp.rar 349 Romance2.gtp.rar 300 Romance2.gtp 317 Romance Anonimo.gtp.rar 327 Romance (Jeux interdits).gtp 324 Recuerdos de la Alhambra.gtp.rar 350 Rage Over A Lost Penny.gtp.rar 327 Rage Over A Lost Penny.gtp 299 Queen Elizabeths.gtp.rar 346 Queen Elizabeths.gtp 318 Preludio No-1.gtp 363 PreludeMF.gtp 309 Prelude No1.gtp.rar 341 Prelude II.gtp.rar 312 Prelude II.gtp 421 Prelude And Gigue.gtp.rar 325 Prelude And Gigue.gtp 321 Praeludium VI Bwv851.gtp.rar 418 Praeludium VI Bwv851.gtp 321 Packington's Pound.gtp.rar 337 Packington's Pound.gtp 337 Ode to Joy (9th).gtp.rar 360 Ode to Joy (9th).gtp 370 O' Sweet Oliver.gtp.rar 372 O' Sweet Oliver.gtp 357 Noel.gtp.rar 325 Noel.gtp 302 Nada Mas 4-4.gtp.rar 318 Nada Mas 4-4.gtp 316 Nada Mas 2-4.gtp.rar 303 Nada Mas 2-4.gtp 313 Musette.gtp.rar 332 Musette.gtp 415 Moonlight Sonata (3).gtp.rar 356 Moonlight Sonata (3).gtp 329 Moonlight Sonata (2).gtp.rar 308 Moonlight Sonata (2).gtp 356 Moonlight Sonata.gtp.rar 387 Moonlight Sonata.gtp 333 Moderato.gtp.rar 398 Moderato.gtp 364 Minuetto2.gtp.rar 397 Minuetto2.gtp 335 Minuetto.gtp.rar 349 Minuetto.gtp 318 Menuett (Rameau).gtp.rar 355 Menuett (Rameau).gtp 346 Menuett (Mozart).gtp.rar 322 Menuett (Mozart).gtp 335 Menuett.gtp.rar 340 Menuett.gtp 343 Menuet En La.gtp.rar 356 Menuet.gtp.rar 324 Menuet.gtp 405 Melodie.gtp.rar 296 Maui Chimes.gtp.rar 355 Matesa.gtp 407 Marsz Turecki.gtp.rar 325 Marsz Turecki.gtp 323 Markt In Bahia.gtp 296 Mariposa.gtp.rar 399 Maria.gtp 328 Marcia.gtp.rar 326 Marcia.gtp 307 Marcha Nupcial.gtp 351 Malaguena (2).gtp.rar 298 Maestoso.gtp.rar 348 Los Ejes De Mi Carreta.gtp.rar 323 Los Ejes De Mi Carreta.gtp 372 Liebestraum.gtp.rar 304 Le Vilain Petit Canard.gtp.rar 308 Le Bon Roi Dagobert.gtp.rar 331 Le Bon Roi Dagobert.gtp 324 La Pobrecita.gtp 320 Kreutzer Et乨e Nr9.gtp.rar 299 Kemp's Jig (2).gtp.rar 311 Jerry 's Breakdown.gtp.rar 341 Intrada (2).gtp.rar 370 I'll Say She Does.gtp 321 Greensleeves (4).gtp.rar 313 Greensleeves (4).gtp 340 Greensleeves (3).gtp.rar 332 Greensleeves (3).gtp 374 Greensleeves (2).gtp.rar 317 Greensleeves (2).gtp 319 Greensleeves.gtp.rar 340 更多内容 ... ...
声明:此列表信息搜集自网络,按照数据库信息自动排版,无任何具体排名先后含义;内容可能含有严重错误,请勿用于学术研究。

最近

更 新 内 容

正在加载...

最近更新内容

☺♫♫ 常州吉他八号教室,支持网络远程视频教学,初学入门班全免费。 本站主服务器已迁移至国内,如遇访问速度过慢请反馈留言。
Djent金属是什么?是一种前卫数学核~ 341 民谣吉他应该用首调,还是用固定调? 935 六弦单弦吉他的发明者是谁呢? 805 香港Beyond乐队,中国最富知名度的乐队 1036 乐队Black Sabbath,开创了重金属音乐 1153 谢天笑单曲《笼中鸟》真他吗好听,成熟大气的编曲 15 人耳为什么听不见超声波呢?答案很简单 12 光头Joe宝刀不老,新专辑新曲还是那么好听《1980》 41 花式指弹大神Luca又出新花样,滑棒吉他与指弹吉他合体 43 《勃兰登堡协奏曲》作者是谁?是德国上帝级音乐大师巴赫 32 萝莉小网红Claire Ryann演唱《玩具总动员》,超可爱赶上秀兰邓波了 40 说一说吉他右手的弹奏姿势问题,其实真的很复杂的 85 说说摇滚与吉他者的最高价值,老帖转发 81 100多元的吉他能用吗?为什么被叫做烧火棍? 105 《yesterday once more 昨日重现》这是谁的歌? 70 姜还是老的辣,北欧旋死骄子博多之子乐队 97 吉他这件乐器为什么叫做“吉他”?到底什么是吉他? 124 三部经典吉他音乐作品欣赏:降e小调协奏曲、阿兰胡埃斯协奏曲、迷墙电影 138 好听的北欧金属歌单,天才的旋律大师们 120 横尾幸弘《樱花主题变奏曲》,各种不同的演奏版本 304 摇滚指弹大神Luca Stricagnoli,好像在吉他上安装了架子鼓 207 提升吉他音质音色的简单方法,很多卖琴的靠这骗到钱 306 古典吉他琴型的发展历史,琴体共鸣箱越来越大 434 WAVES扫描VST插件卡死,重装和重设都会再卡死,如何解决? 365 强哥莱恩哈特超珍贵影像,“三指琴魔”果真是名不虚传 332

网站首页  |  吉他入门  |  吉他谱  |  吉他音乐  |  吉他教程  |  吉他主题  |  常州吉他教室  |  常州音乐制作  |  百度云  |  阿里云
声明: 本站域名为“Jita8.Com”,站名“吉他八号”; 本站部分内容引用自网络,版权归原作者所有,如有侵权请来信告知,本站将立即删除; 本站内容不保证信息准确性和完整性,如您用于学术研究请酌情采纳。
© 吉他八号 Jita8.Com 站长 老贾八号 TEL: 189-3238-8548(关联支付宝、微信) Email: Jita8@Live.Cn(支持邮件即时通讯) 苏ICP备19070708号